Sofia & Per Svensson
Torsö Skärgårdsnjut & Konsult
Turist och konferensarrangör
Klaraberg 1
542 91 Torsö
0501-21400,
072-239 31 72, 073-778 95 90
info@skargardsnjut.se
innehar F-skatt

Som ekoturistdestination tänker vi på miljön!
Buss nr 511 stannar 500 m från
"Huset på berget". se www.vasttrafik.se


Vägbeskrivning:
Kör 1 km efter Torsöbron,
sv vä mot Dillö 450 m,
sv vä 150 m. Följ skyltarna
!
Här finns besöksserviceplats med aktuell turistinformation.
Klick gärna på:
www.torso.se
www.mariestad.se

logo
Det är oss Du pratar med!
Vårt mål är att du som gäst, blir över förväntan nöjd! Med trevligt värdskap och njutbara naturupplevelser önskar vi skapa minnen som gör att du vill berätta för andra och återkomma!
Vi vill också sprida kunskap om Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle där Sofia är ambassadör. Biosfärområdet utsågs av Unesco 2010. Inom biosfärområdet finns ett ekoturismnätverk som utvecklar naturnära och hållbar turism.
Vårt "Bussguidningspaket" är ett exempel på Biosfärpaket. Det är utvecklat av företag som ingår i nätverket för att möta den medvetne turistens behov och förväntningar och samtidigt gynna lokal ekonomi.

biologgan
www.vanerkulle.se