En hållbar upplevelse är ett rent nöje!

Vårt mål är att du som gäst, blir över förväntan nöjd! Med trevligt värdskap och njutbara naturupplevelser önskar vi skapa minnen som gör att du vill berätta för andra och återkomma! Vi vill också sprida kunskap om Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle där Sofia är ambassadör. Biosfärområdet utsågs av Unesco 2010.
Vårt ”Bussguidningspaket” är ett exempel hur företag, föreningar och privatpersoner samverkar för att gynna lokal ekonomi.